Vision

Ad Acta Fritid är ett företag som driver fritidsgårdarna Grottan & Folkan på uppdrag för Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd. Ad Acta är latin och betyder till handling. Vi står för en handlingskraftig verksamhet som ständigt utmanar och utvecklar verksamheterna i linje med ungdomarnas intressen. Uppdraget går ut på att erbjuda barn och ungdomar, i Spånga-Tensta med omnejd, en meningsfull och relationsbyggande verksamhet. Vi arbetar aktivt för att ge ungdomarna en möjlighet att pröva på saker, utmana sig själva och utveckla sina talanger.
 
Genom att erbjuda attraktiva aktiviteter i en trygg miljö med närvaro av vuxna som brinner för ungdomar och deras fritid, kan vi stärka och utveckla ungdomarnas självförtroende och initiativförmåga. Vi vill visa ungdomarna på de möjligheter som finns genom samarbeten med föreningsliv och näringsliv.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé bygger på aktivt och målstyrt arbete med stort brukarinflytande.
Ad Acta Fritid har genom att utgå från de fyra I:na funnit en framgångsrik modell för att integrera barn och ungdomar i verksamheterna och därmed säkerställa kvaliteten.

 
De fyra I:na

      • Intresse  
      • Insyn  
      • Incitament  
      • Inflytande


Först och främst måste ungdomarna finna ett intresse, något de har funderat på, brinner för. Alla har ett intresse det gäller bara att finna det. Genom insyn i verksamheten och genom att få möjlighet att påverka målen känner sig ungdomarna mer delaktiga.
 Med detta synsätt kan vi tillsammans med ungdomarna skapa den verksamhet som de vill ha.  Andra barn och ungdomar får genom sina kompisar höra vad som händer i verksamheterna vilket medför en ökad besöksfrekvens.
På detta sätt skall vi uppnå stadsdelens mål om en verksamhet som är fylld av meningsskapande aktiviteter som utvecklar individen i en trygg miljö och som attraherar nya besökare. På detta sätt skapar
vi incitament så att ungdomarna ser att det finns en mening och en vinst med att vara med och påverka. Genom att deltaga på detta sätt skapas inflytande.