Föräldrakurs

I samarbete med Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning och Föräldrastöd kommer vi att erbjuda tillsammans med Spånga grundskola och Sundbyskolan två föräldrakurser "Studiecirklar" kring boken "Älskade förbannade tonåring".

Avgift: Ingen
Studiematerial: Böcker lånas ut till kursdeltagare
Tid: Vi träffas vid fyra tillfällen där man innan tillfällena har läst angivna kapitel i kursboken.

Intresseanmälan för båda kurstillfällena delta görs till: anders@adactafritid.se

Plats: Sundbyskolan, utanför huvudentrén

Kurstillfällen:se infomationbladet nedan

Ta del av informationsbladet här