Personal

Vår personal har alla mångårig erfarenhet inom barn och ungdomsverksamhet allt från fritidsgård, kollo, läger, skola och mycket annat. I Ad Acta Fritid prioriterar vi personal med stort engagemang. Vi månar om en mångsidig personalgrupp som där engagemang och erfarenheter ligger till grund för allt handlande i våra verksamheter.  All personal som arbetar hos oss lämna registerutdrag och har referenser från tidigare anställningar. Ungdomar behöver positiva och engagerade vuxna. Hos Ad Acta Fritid är detta en själklarhet.

Praktik
På Ad Acta Fritid AB har vi tidigare erfarenheter av att erbjuda praktikplats till förmån för utbildningar av blivande fritidsledare, socionomer eller övriga utbildningar inom socialt arbete med ungdomar. Krav är att man är över 20 år och har en pågående pedagogisk utbildning inom social arbete. Verksamhetsansvariga erbjuder handledning löpande under praktikperioden.
Ansvarig för praktik: anders@adactafritid.se